Tampon Baskı
 Tampon Baskı » Destek » Sorun Çözme

Tampon Baskı ve Serigrafi Uygulamalarında Sorun Çözme

Sizi Destekliyoruz

TRİ Elektronik Tampon Baskı ve Serigrafi Destek.

Destek Konuları

 

Baskının bulanık veya hatların keskin olmaması sorunu:

Net olmayan baskı ile çizgi ve yazılarda bulanıklık anlaşılmalıdır.

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Çok Yumuşak Daha sert bir tampon kullanınız.
Tamponun biçimi yanlış. Farklı biçimde bir tampon kullanınız.
Klişe  
Hatalı desen oluşumu Klişeyi yeniden oluşturunuz.
Hatlar çok derin. hat derinliği az olan yeni bir klişe oluşturunuz.
Yanlış Tipte Klişe. Uygun bir klişe türünü kullanınız (örneğin polimer yerine çelik klişe kullanınız).
Yanlış türden materyal kullanımı Klişeyi başka türden materyaller üzerinde deneyiniz.
Boya  
Boya çok kalın. Bir miktar inceltici daha ekleyiniz.
Boya çok ince. İnceltici miktarını azaltınız.
Yavaş kuruma. Daha hızlı kuruyan bir inceltici kullanınız veya baskı hızını azaltınız.
Malzeme  
Kirli Yüzey
Ön temizleme yapınız.
Pürüzlü, talaşlı yüzey Başka türden bir materyal kullanınız. Bu mümkün değilse daha sert bir tampon kullanınız.
Engebeli Yüzey Özel biçimli bir tampon ve tampon bağlantısı kullanınız.
Kenara çok yakın baskı Düzenek tamponun kaymasını engelleyecek biçimde hazırlanmalıdır.
Diğer  
Baskı elemanları yeterince sabit değil. Yüksek hızlar tamponun titremesine neden oluyor Yeni bir düzenek oluşturunuz. Hızı düşürünüz. Gerekiyorsa baskı sırasında tamponun titremesini engellemek için boya tabakasıyla temas etmeden önce durdurunuz.

Boyanın tutunması yeterince iyi değil

Bu sorun genellikle üzerine baskı yapılan ürünün cinsi bilnmediğinde ya da yanlış tip mürekep kullanıldığında görülür.

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Yüzeyde çok fazla silikon var Yeni tamponları kullanmarın
Klişe  
Klişe derinliği çok fazla Klişeyi daha az derinilkte yeniden yapın.
Ink  
Yanlış tipte mürekkep Teknik bilgi kartına göre uygun bir boya kullanın.
İki bileşenli mi? Güçlendirmek için iki bileşenli boya kullanın.
Boya ve sertleştirici oranları hatalı

Boya ve sertleştiriciyi ağırlıkça doğru oranlarda yeniden karıştırın
Materyal  
Kirli Yüzey
Alkolle ön temizleme yapın
Diğer  
Ön işlem yapılmaması veya yetersiz olması Ön işlem prosedürünü kontrol edin. Gerekiyorsa tekrarlayın.
Gerekli iyileşme zamanı karşılanmıyor. Test etmeden önce parçaları daha uzun süre bekletin.
Son işlem yapılmaması veya yetersiz olması
Isı tüneli ve bazı durumlarda alevli kurutucular kullanın.

Küçük gözenekler oluşuyor

Eğer gözenekler büyük ve genel olarak aynı bölgede ise, tampon ve klişenin hasar görüp görmediğini denetleyin. Gerekiyorsa değiştirin.

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Yüzey hasarlı Tamponu değiştirin veya hasarlı bölge baskı alanı ile karşılaşmayacak şekilde ayarlayın.
Tampon çok düz Konik tipli tampon kullanın
Çok yumuşak Daha sert bir tampon kullanın
Klişe  
Klişenin oluşumu sırasında bir hata kötü asitleme veya kirlilik Yeniden yapın
Boya  
Mürekkep çok kalın Daha çok inceltici ekleyin.
Materyal  
Pürüzlü yüzey
Uygun bir tampon kullanın.
Parçalar kirli Temizleyin
Diğer  
Boyaya silikon veya yağ bulaşmış Mürekkebi yenileyin.

Çok renkli baskılarda tamponlar arasında renk geçişi oluyor

Hızlı çokrenkli baskılardan sonraki baskıyı yapan tampon önceki rengi yerinden kaldırabilir. Bu genellikle önceden tinerle temizlenmeyen büyük baskı alanlarındaki motiflerde meydana gelmektedir. Özellikle çok aşamalı taşıyıcılarda ve döner tablalı baskılarda yavaş kuruyan bir mürekkep ile baskı yapılırken karşılaşılan bir sorundur. Sorunun çözümü için klişe ve baskı için sürenin artırılması çözüm olabilir.

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Gözenekli, aşınmış yüzey tamponu değiştirin.
Klişe  
Klişe derinliği çok fazla

Derinliği daha az yeni bir klişe oluşturun.
Aktarıcının oran ve yoğunluk değerleri yanlış
Başka bir aktarıcı ile yeni bir klişeyi deneyin (Küçük alanlar ve ayrıntı için yüksek çözünürlük)
Boya  
Boyada çok fazla inceltici var Kaba veya boya haznesine daha çok inceltici eklenmemiş boya koyun
Boya çok yavaş kuruyor Daha hızlı kuruyan bir inceltici kullanın, hava akımı uygulayın veya tampon baskı hızını yavaşlatın.
Materyal  
Çok düzgün yüzey. Tiner ile işlenemeyen yüzeyler (örneğin cam) genel olarak sorun oluştururlar Renkler arasında parçaya sıcak/soğuk hava akımı uygulayın veya renklerden önce baskıyı durdurun.
Nesnelere yağ bulaşmış Parçaları baskıdan önce temizleyin.

Boya kalınlığı dengesiz

Genellikle geniş yüzeylerin boya ile kaplanması sırasında görülür.

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Yanlış biçimli Başka bir tipte tampon kullanın
Klişe  
Yanlış klişe tipi Boya birikmesini engellemek için çelik klişe kullenın.
Yanlış klişe derinliği
Uygun derinlikte yeni bir klişe yapın.
Aktarıcı tipi yanlış Farklı bir aktarıcıyla yeni bir klişe deneyin
Yanlış yerleşim Uzun çizgileri belli bir açıda döndürün.
Boya  
Çok ince İnceltici miktarını azaltın
Çok kalın
Daha fazla inceltici ekleyin
Boya ve katkı maddelerinin karışımı yetersiz Mürekkep haznesine koymadan önce doğru biçimde karıştırın.
Materyal  
Biçimsiz yüzey
Uygun tipte bir tampon kullanın
Diğer  
Sıyırma bıçağı çok yumuşak Uygun bir sıyırma bıçağı kullanın veya boya kabını değiştirin.

Baskıda dağılma var

Baskıda bozulma/çarpılma genellikle derin veya eğri yüzeylerin baskısı sırasında karşılaşılan bir sorundur.

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Yanlış tip Başka tipte bir tampon kullanın
Çok yumuşak veya çok sert Uygun sertlikte bir tampon kullanın
İmaj tampon kenarına çok yakın Tamponu kaydırın veya değiştirin.
Klişe  
Klişe çok derin
İnce bir boya ile birlikte imajda bozulma ve eğilmelere hatalarına yol açar.
Boya  
Çok derin Klişe
Bulaşmalara yol açar (yukarıdaki başlığa göz atınız)
Materyal  
Hareket ediyor veya eğiliyor Bu duruma uygun bir tampon kullanınız.
Diğer  
Uygun olmayan materyal konumu Ürünün tüm alanlarını destekleyecek biçimde fiktürü ayarlayınız.
Fikstür hareket ediyor Fikstürü kontrol ediniz
Açılı Baskı Fikstür açısını değiştirin

Boyanın parlaklığı az

Bu durum genellikle koyu renk malzeme üzerine tek baskı yapıldığında karşılaşılan bir durumdur. Çoğunlukla ikinci baskı sorunu çözer. Sorun bu şekilde çözülmezse, beyaz veya bazen gümüş rengi ile zemin baskısı yapılarak istenen parlaklıkta baskı sonucunu sağlayacaktır.

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Gözenekli ve pürüzlü Tamponu değiştirin
Çok düz ve yumuşak olması nedeniyle mürekkep aktarımına uygun değil Daha uygun yapıda bir tampon kullanın
Klişe  
Klişe derinliği çok düşük Daha derin bir klişe yapın
Yanlış tipte aktarıcı Başka bir aktarıcıyla yeni bir klişe deneyin.
Yanlış tipte klişe Farklı bir klişe kullanın
Boya  
Boya çok ince
Boyayı kalınlaştırın
Boya tamamen transfer edilemiyor Baskıyı duraklamalı olarak gerçekleştirin veya tam tuturma için hava beslemesi yapın.
Materyal  
Parçanın renginin koyuluğu nedeniye baskı yeterince parlak değil İlave bir katman oluşturmak için üzerine ikinci baskıyı yapın.

Lekeli, bulanık imaj

Bu durum genellikle boya çok ince olduğunda veya baskı sırasında tampon kaydığında oluşur. Baskı sırasında tamponun kayması ise sert tampon, zayıf düzenek, düzeneğin bir kısmında eğiklik veya tampon basıncının fazla olmasından kaynaklanır.

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Çok sert Daha yumuşak bir tampon kullanın
İmaj için çok küçük
Daha geniş bir tampon kullanın
Baskı sınırları aşıyor Tampon basıncını ayarlayın ve/veya daha fazla destek ile düzenek hazırlayın
Klişe  
Hatlar çok derin
Yeni bir klişe yapın
Yanlış tipte klişe, aktarıcı gerekebilir. Yeni bir klişeyi aktarıcı ile birlikte deneyin veya başka tip bir aktarıcı kullanın
Boya  
Çok ince
Kalınlaştırmak için boya ilave edin
Kuruma yavaş Hızlı kuruyan bir inceltici ekleyin
Materyal  
Çok düzensiz yüzey Özel biçimli bir tampon kullanın veya tamponun konumunu ayarlayın.
Diğer  
Düzenek uygun değil Yeniden hazırlayın
Çalışma düzeneği uygun durumda değil Yeniden hazırlayın

Çok renkli baskılarda renk farklılaşması var

 

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Tamponlar doğru yerleştirilmemiş Aynı yerdeki tamponları düzgün şekilde yerleştirin
Eşit olmayan şekiller Eş şekilli tampon kullanın
Farklı sertlik Aynı değerde tampon kullanınız
Klişe  
İmajlar aslındaki gibi değil Tasarımı yeniden oluşturup yeni klişeler oyun.
Mürekkep  
Bir iajda birden fazla görüntü oluşması Yanlış nokta oluşumunu engellemek için boya akışkanlığını düzenleyin
Materyal  
Parçalanma (pastik şişe gibi). Daha fazla destekleyici bir düzenek kullanın
Diğer  
Çalışma düzeneği dayanıklı değilse Kontrol edin, gerekirse yeni bir düzenek oluşturun.
Taşıyıcı, mekik veya dönertabla doğru hareket etmiyorsa Düzenlemeyi daha iyi kontrol edilebilecek biçimde ayarlayın
Düzenek uygun olmayan biçimde bağlanmışsa Düzeneği yeniden düzeleyin

Baskıda kuruma lekeleri varsa

Kuruma görüntüsü ya da ortaya çıkması, klişenin imaj alanına gelen kurumuş boyadan dolayı meydana gelir.

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Çok düz Daha konik bir tampon kullanın
Pürüzlü, aşınmış tampon
Tamponu değiştirin.
Klişe  
Oyuk derinliğinin yüzeysel olması Derin oyuklu yeni klişe yapın.
Hatalı tip oyuk. Perdeli bölge Klişe kullanın
Boya  
Çok kalın İnceltici ekleyin
Oyuklarda mürekkep kuruyor Klişe'yi incelticiyle temizleyin
Materyal  
Yağ bulaşması Alkolle temizleyin
Diğer  
Düşük makine hızı
Makine hızını artırın

Boya tampon yüzeyine yapışıyor

Eğer tampon boyayı alıyor ancak baskı sırasında ayrılmıyor ise imajın baskı materyali üzerine aktarılamaması sorunu ortaya çıkacaktır.

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Çok yumuşak Sert tampon kullanın
Yanlış tip
Daha konik bir tampon kullanın
Pürüzlü, gözenekli yüzey Yeni tamponla değiştirin.
Klişe  
Oyuk çok sığ
Tampon üzerindeki boya kuruyorsa daha derin oyuklu bir klişe yapın
Oyuk çok derin Düşük derinlikli yeni klişe kullanın veya Klişe'yi belirli zaman aralıklarıyla kurumaya bırakın.
Boya  
Tampon üzerinde kuruma Geciktirici veya daha fazla inceltici kullanın.
Tamponun üzeri çok ıslak - Film net değil Hızlı inceltici kullanın veya baskı yavaşlatın.
Material  
Kirli yüzey (gres, yağ, el teri vs). Temizleyin. Kirliliğin durumuna göre alkol ile işlem yapın. Baskı sırasında eldiven giyin
Diğer  
Oda sıcaklığı çok yüksek
Oda sıcaklığı 64-68 F derecelerine getirilmeli
Tampon hızı düşük
Yüksek hız - boyanın tampon üzerinde kurumasını engelleyin.
Tampon hızı yüksek Boyanın ıslak kalmasını engellemek için baskı hızını yavaşlatın veya sıcak/soğuk hava kullanın

Baskı kenarlarında tüylenmeler var

Bu durum parçadaki statik yükten kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca tampon şekli ve uygun olmayan boya akışkanlığından da kaynaklanıyor olabilir.

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Çok düz Daha konik bir tampon kullanın
Klişe  
Oyuk çok derin
Klişeyi daha az derinlikle yeniden yapılandırın.
Hatalı tip perdeleme veya perdesiz olması Farklı perdeler kullanın
Boya  
Çok kalın İnceltici ekleyin
Mürekkebin çok yavaş kuruması Hızlı inceltici kullanın
Materyal  
Statik yükleme De-ionizer kullanın veya nem'i artırın.
Diğer  
Hava dengeleyici çok düşük
Hava dengeleyiciyi 60-80%'lara çıkarın
Dönüşüm zamanı çok yüksek
Baskı süresini düşürün
Boya harici Tampon basıncı çok yüksek Basıncı düşürün

Çizgilerin aralıkları kapanıyor

Bu problem genellikle kopyaların artworkden düştüğü ters imgelerde ortaya çıkar

Muhtemel Neden Önerilen Çözüm
Tampon  
Çok sert. Yumuşak tampon kullanın .
Pürüzlü, gözenekli yüzey. Yeni tampon kullanın.
Klişe  
Derin oyulmuş yüzey. Az derinliği olan yeni bir klişe yapın. Veya pause to allow ink set/drying time in Klişe'.
Maruz kalınan ilk tabakalama süresinin uzun tutulması Kısa süreli yeni klişe yapın.
Yanlış oyma tipi Perdelenenen alana farklı Klişe tipleri uygulama
Mürekkep  
Çok ince mürekkep. İnceltme değerini azaltın.
Çok Yavaş; Mürekkep'in bulaşması Hızlı inceltici kullanın, veya Klişe üzerinde tutun.
Materyal  
Çok yumuşak (cam vb.) Direk temizleyin, veya "yakalayan" mürekkep kullanın.
Diğer  
Tampon çizgilerinin çok kalın görünmesi. Mürekkebin kenarlara taşması. Tampon kenarlıklarını azaltın.

İletişim: e-posta formu / Tel: 0212 485 87 77 / Fax: 0212 485 34 44
İkiteli OSB Atatürk Bulvarı 14. Cadde MUTSAN Sanayi Sitesi 10. Blok No:26-28 İkitelli 34490 Başakşehir - İstanbul
Tampon Baskı